Қазақша
Сейсенбі, 11 Тамыз 2020 ж. 19:3735

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW1KD071291 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-07 2017-12-14 100.00 KZT     2017-12-14  
US912796PJ22 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2017-12-07 2018-06-07 1.00 USD 1.00 USD   2018-06-07  
KZ2P0M12F696 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАЗАҚСТАН КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, Д. КУ­НА­ЕВ КӨШЕСІ, 14/3 081140000288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-07   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P0M12F704 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАЗАҚСТАН КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, Д. КУ­НА­ЕВ КӨШЕСІ, 14/3 081140000288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-07   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P00004161 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАЗАҚСТАН КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, Д. КУ­НА­ЕВ КӨШЕСІ, 14/3 081140000288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-07   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P00004179 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАЗАҚСТАН КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 010000, АС­ТА­НА Қ-СЫ, ЕСІЛ АУДА­НЫ, Д. КУ­НА­ЕВ КӨШЕСІ, 14/3 081140000288 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-07   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD281288 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-06 2018-01-03 100.00 KZT     2018-01-03  
KZW1KD071275 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-06 2017-12-13 100.00 KZT     2017-12-13  
KZDC00002317 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-06 2018-12-06 3 900 000.00 KZT 3 900 000.00 KZT   2018-12-06  
KZ1C60610017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШЕЛ­КО­ВЫЙ ПУТЬ" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   171040031253 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-06   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008416 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШЕЛ­КО­ВЫЙ ПУТЬ" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   171040031253 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-06   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071267 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-05 2017-12-12 100.00 KZT     2017-12-12  
KZDC00002309 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2017-12-05 2020-12-07 1 700 000.00 KZT 1 700 000.00 KZT   2020-12-07  
KZLLP0003635 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТАР­МА­СЕМ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   140440010247 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071259 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-04 2017-12-11 100.00 KZT     2017-12-11  
KZDC00002259 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-04 2018-12-04 1 100 000.00 KZT 1 100 000.00 KZT   2018-12-04  
KZDC00002267 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-04 2018-12-04 1 100 000.00 KZT 1 100 000.00 KZT   2018-12-04  
KZDC00002275 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-04 2018-12-04 1 100 000.00 KZT 1 100 000.00 KZT   2018-12-04  
KZDC00002283 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-04 2018-12-04 1 200 000.00 KZT 1 200 000.00 KZT   2018-12-04  
KZDC00002291 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-04 2018-12-04 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-04  
KZLLP0000276 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ДЕ­МЕУ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   041240001936 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0005481 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "МУ­НАЙ ИН­ВЕСТ­МЕНТ ГРУП" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030840001021 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007230 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛҒА" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   041140000240 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071226 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-30 2017-12-07 100.00 KZT     2017-12-07  
KZW1KM061235 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-30 2018-06-01 100.00 KZT     2018-06-01  
KZW1KY011245 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-11-30 2018-11-29 100.00 KZT     2018-11-29  
KZP03Y10E992 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-30   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW100006904 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-30 2018-11-29 100.00 KZT     2018-11-29  
KZ2C00004158 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-30   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW1KD281213 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-29 2017-12-27 100.00 KZT     2017-12-27  
KZ1C57920015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТҰРҒЫН ҮЙ-КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН ЖАҢҒЫР­ТУ МЕН ДА­МЫТУ­ДЫҢ ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒ. , 18 091140006398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071200 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-29 2017-12-06 100.00 KZT     2017-12-06  
KZDC00002135 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 1 500 000.00 KZT 1 500 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002143 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002150 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002168 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002176 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002184 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002192 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002200 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002218 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002226 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002234 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZDC00002242 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-29 2018-11-29 4 000 000.00 KZT 4 000 000.00 KZT   2018-11-29  
KZ1C00030011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-29   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00030117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-29   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00002369 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-29   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00005313 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТҰРҒЫН ҮЙ-КОМ­МУ­НАЛ­ДЫҚ ША­РУ­АШЫ­ЛЫҒЫН ЖАҢҒЫР­ТУ МЕН ДА­МЫТУ­ДЫҢ ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒ. , 18 091140006398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00002760 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖАМ­БЫЛГИПС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001182 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-29   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071192 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-28 2017-12-05 100.00 KZT     2017-12-05  
KZW1KD071184 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-27 2017-12-04 100.00 KZT     2017-12-04  
KZDC00002093 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-27 2018-11-27 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-11-27  
KZDC00002101 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-11-27 2018-11-27 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-27  
KZDC00002119 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-11-27 2019-11-27 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-11-27  
KZDC00002127 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2017-11-27 2020-11-27 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2020-11-27  
KZW1KD101171 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-24 2017-12-04 100.00 KZT     2017-12-04  
KZ2P0Y03F676 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "DC" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160640015744 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-24   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2P00004773 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "DC" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160640015744 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-24   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZMJKY020459 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   күші жойылған 2017-11-23 2019-11-23 1 000.00 KZT     2019-11-23  
KZW1KD071168 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-23 2017-11-30 100.00 KZT     2017-11-30  
KZDC00002085 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-23 2018-11-23 3 700 000.00 KZT 3 700 000.00 KZT   2018-11-23  
KZ2C0M09F687 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-23   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZSJ00000010 Мем­ле­кеттік Шым­кент қала­сы әкімдігі   180740018756   өтелінген 2017-11-23 2019-11-23 1 000.00 KZT     2019-11-23  
KZ2C00004141 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО 010340000953 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2017-11-23   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD281148 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-22 2017-12-20 100.00 KZT     2017-12-20  
KZW1KD071135 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-22 2017-11-29 100.00 KZT     2017-11-29  
KZW1KY011153 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-11-22 2018-11-21 100.00 KZT     2018-11-21  
KZW100006789 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-22 2018-11-21 100.00 KZT     2018-11-21  
XS1721463500 Ше­телдік ЗТ GAZ CA­PITAL SA     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2017-11-22 2024-11-22 1.00 EUR 1.00 EUR   2024-11-22  
KZW1KD071127 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-21 2017-11-28 100.00 KZT     2017-11-28  
KZ1C56030014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 071040008357 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071119 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-20 2017-11-27 100.00 KZT     2017-11-27  
KZDC00002077 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-20 2018-11-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-20  
KZ1C33120011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН ЖЫ­ЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970340000020 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-20   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009778 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 071040008357 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-20   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZAJ­KY020437 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   күші жойылған 2017-11-17 2019-11-17 1 000.00 KZT     2019-11-17  
KZW1KD071093 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-17 2017-11-24 100.00 KZT     2017-11-24  
KZW1KD911108 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-17 2018-02-16 100.00 KZT     2018-02-16  
XS1713475132 Ше­телдік АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2017-11-17 2027-11-17 1.00 USD 1.00 USD   2027-11-17  
KZP01Y07F668 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-17   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0005523 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ӨНЕРКӘСІПТІК БИ­ОСИН­ТЕЗДІҢ ҒЫЛЫ­МИ-ЗЕРТ­ТЕУ ИНС­ТИ­ТУТЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120240012524 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZAJ00000028 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты қала­сы әкімдігі 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4 920340000243   өтелінген 2017-11-17 2019-11-17 1 000.00 KZT     2019-11-17  
KZ2C00004133 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның тұрғын үй құры­лыс жи­нақ банкі" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН Д-ЛЫ, 91 030740001404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-17   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZMJKY020442 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   күші жойылған 2017-11-16 2019-11-16 1 000.00 KZT     2019-11-16  
KZW1KD071085 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-16 2017-11-23 100.00 KZT     2017-11-23  
KZMJ00000180 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   өтелінген 2017-11-16 2019-11-16 1 000.00 KZT     2019-11-16  
KZW1KD281072 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-15 2017-12-13 100.00 KZT     2017-12-13  
KZW1KD071069 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-15 2017-11-22 100.00 KZT     2017-11-22  
KZW1KD071051 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-14 2017-11-21 100.00 KZT     2017-11-21  
XS1716831570 Ше­телдік ЗТ EMI­RATES NBD BANK PJSC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2017-11-14 2022-11-14 1.00 USD 1.00 USD   2022-11-14  
KZW1KD071044 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-13 2017-11-20 100.00 KZT     2017-11-20  
KZMJKY020418 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   күші жойылған 2017-11-10 2019-11-10 1 000.00 KZT     2019-11-10  
KZMJKY020426 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   күші жойылған 2017-11-10 2019-11-10 1 000.00 KZT     2019-11-10  
KZW1KD071028 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-10 2017-11-17 100.00 KZT     2017-11-17  
KZW1KY011039 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-11-10 2018-11-09 100.00 KZT     2018-11-09  
KZDC00002051 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-10 2018-11-10 10 000 000.00 KZT 10 000 000.00 KZT   2018-11-10  
KZDC00002069 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-10 2018-11-10 10 000 000.00 KZT 10 000 000.00 KZT   2018-11-10  
KZLLP0003643 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕ­РЕҢКӨЛ КРЕ­ДИТ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030940002300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000115 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   өтелінген 2017-11-10 2019-11-10 1 000.00 KZT     2019-11-10  
KZMJ00000123 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   өтелінген 2017-11-10 2019-11-10 1 000.00 KZT     2019-11-10  
KZW100006664 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-10 2018-11-09 100.00 KZT     2018-11-09  
KZW1KD071010 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-09 2017-11-16 100.00 KZT     2017-11-16  
KZDC00002010 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-09 2018-11-09 1 100 000.00 KZT 1 100 000.00 KZT   2018-11-09  
KZDC00002028 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-09 2018-11-09 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-09  
KZDC00002036 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-09 2018-11-09 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-09  
KZDC00002044 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-09 2018-11-09 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-09  
KZ2C0Y15F657 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-09   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
US912796PF00 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2017-11-09 2018-05-10 1.00 USD 1.00 USD   2018-05-10  
KZ2C00004125 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-09   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD281007 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-08 2017-12-06 100.00 KZT     2017-12-06  
KZW1KD070996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-08 2017-11-15 100.00 KZT     2017-11-15  
KZW1KD070988 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-07 2017-11-14 100.00 KZT     2017-11-14  
KZDC00002002 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-07 2018-11-07 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-11-07  
KZ2C0Y10F013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-11-07   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ2C00003333 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-11-07   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW1KD070970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-06 2017-11-13 100.00 KZT     2017-11-13  
KZDC00001996 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-11-06 2018-11-06 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-11-06  
KZW1KD070954 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-03 2017-11-10 100.00 KZT     2017-11-10  
KZW1KY010965 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-11-03 2018-11-02 100.00 KZT     2018-11-02  
KZW100006599 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-03 2018-11-02 100.00 KZT     2018-11-02  
KZW1KD070947 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-02 2017-11-09 100.00 KZT     2017-11-09  
KZW1KD280934 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-01 2017-11-29 100.00 KZT     2017-11-29  
KZW1KD070921 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-11-01 2017-11-08 100.00 KZT     2017-11-08  
KZDC00001988 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-11-01 2020-11-02 4 000 000.00 KZT 4 000 000.00 KZT   2020-11-02  
KZMJKY020392 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   күші жойылған 2017-10-31 2019-10-31 1 000.00 KZT     2019-10-31  
KZMJKY020400 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   күші жойылған 2017-10-31 2019-10-31 1 000.00 KZT     2019-10-31  
KZW1KD070913 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-31 2017-11-07 100.00 KZT     2017-11-07  
KZDC00001970 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-31 2018-10-31 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-10-31  
KZ2C0Y15F640 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Qa­zaq Ban­ki" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУД. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 279-ҮЙ 950140000367 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZMJ00000057 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   өтелінген 2017-10-31 2019-10-31 1 000.00 KZT     2019-10-31  
KZMJ00000073 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   өтелінген 2017-10-31 2019-02-13 1 000.00 KZT     2019-02-13  
KZ2C00004117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Qa­zaq Ban­ki" 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУД. , ФУР­МА­НОВ К-СІ, 279-ҮЙ 950140000367 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-31   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD070905 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-30 2017-11-06 100.00 KZT     2017-11-06  
KZW1KD070889 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-27 2017-11-03 100.00 KZT     2017-11-03  
KZW1KM060898 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-27 2018-04-27 100.00 KZT     2018-04-27  
KZDC00001962 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-27 2018-10-27 1 300 000.00 KZT 1 300 000.00 KZT   2018-10-27  
KZ1C59080016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨРЛЕУ" БІЛІКТІЛІКТІ АРТ­ТЫ­РУ ҰЛТТЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АМАН­ГЕЛДІ К-СІ, 61 120740006206 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C60040017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "QA­ZAQ AIR" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   150440000668 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C43210018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛЬ САҚР ФИ­НАНС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   000840002490 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-26   14 859.50 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD070871 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-26 2017-11-02 100.00 KZT     2017-11-02  
KZDC00001939 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-26 2018-10-26 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-10-26  
KZDC00001947 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-26 2018-10-26 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-10-26  
KZDC00001954 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-26 2018-10-26 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-10-26  
KZ1C00001437 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛЬ САҚР ФИ­НАНС" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   000840002490 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-26   14 859.50 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00003482 Мем­ле­кеттік емес АҚ "QA­ZAQ AIR" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   150440000668 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00009356 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨРЛЕУ" БІЛІКТІЛІКТІ АРТ­ТЫ­РУ ҰЛТТЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АМАН­ГЕЛДІ К-СІ, 61 120740006206 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-26   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD070848 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-25 2017-11-01 100.00 KZT     2017-11-01  
KZW1KD280850 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-25 2017-11-22 100.00 KZT     2017-11-22  
KZW1KY010866 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-10-25 2018-10-24 100.00 KZT     2018-10-24  
KZDC00001913 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-25 2018-10-25 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-10-25  
KZDC00001921 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-25 2018-10-25 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-10-25  
KZ1C37090012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ca­pital Bank Ka­zakh­stan"   920140000143 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-25   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0000524 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "SIG­MA AD­VI­SORS" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170940032876 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-25 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004328 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БА­ТЫС-ША­РУА" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   010740000777 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-25 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100006490 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-25 2018-10-24 100.00 KZT     2018-10-24  
KZ1C00010370 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ca­pital Bank Ka­zakh­stan"   920140000143 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-25   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD070830 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-24 2017-10-31 100.00 KZT     2017-10-31  
KZW1KD070822 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-23 2017-10-30 100.00 KZT     2017-10-30  
KZW1KD070806 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-20 2017-10-27 100.00 KZT     2017-10-27  
KZW1KD910811 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-20 2018-01-19 100.00 KZT     2018-01-19  
KZW1KD070798 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-19 2017-10-26 100.00 KZT     2017-10-26  
KZDC00001905 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-19 2018-10-19 1 100 000.00 KZT 1 100 000.00 KZT   2018-10-19  
KZW1KD280777 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-18 2017-11-15 100.00 KZT     2017-11-15  
KZW1KD070764 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-18 2017-10-25 100.00 KZT     2017-10-25  
KZW1KY010783 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-10-18 2018-10-17 100.00 KZT     2018-10-17  
KZW100006409 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-18 2018-10-17 100.00 KZT     2018-10-17  
KZW1KD070756 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-17 2017-10-24 100.00 KZT     2017-10-24  
KZDC00001871 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-10-17 2018-10-17 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-10-17  
KZDC00001889 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-10-17 2018-10-17 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-10-17  
KZDC00001897 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-10-17 2018-10-17 20 000 000.00 KZT 20 000 000.00 KZT   2018-10-17  
KZP02Y10F215 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-10-17   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0006307 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АҚҚАЙЫҢ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340002858 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006943 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚОСЕЛ АГ­РО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070140013909 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2C00004109 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98 020540003431 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-10-17   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD070749 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-16 2017-10-23 100.00 KZT     2017-10-23  
KZMJKY020335 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   күші жойылған 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJKY020343 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   күші жойылған 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJKY020350 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   күші жойылған 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJKY020384 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   күші жойылған 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZW1KD070723 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-13 2017-10-20 100.00 KZT     2017-10-20  
KZW1KY010734 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-13 2018-10-12 100.00 KZT     2018-10-12  
KZDC00001848 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-10-13 2018-10-15 6 600 000.00 KZT 6 600 000.00 KZT   2018-10-15  
KZDC00001855 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-10-13 2018-10-15 6 600 000.00 KZT 6 600 000.00 KZT   2018-10-15  
KZDC00001863 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-13 2018-10-13 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-10-13  
KZMJ00000016 Мем­ле­кеттік Ал­ма­ты об­лы­сы әкімдігі   991140002016   өтелінген 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJ00000032 Мем­ле­кеттік Солтүстік Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 880940000013   өтелінген 2017-10-13 2019-05-24 1 000.00 KZT     2019-05-24  
KZMJ00000149 Мем­ле­кеттік Жам­был об­лы­сы әкімдігі   000140000012   өтелінген 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJ00000321 Мем­ле­кеттік Пав­ло­лар об­лы­сы әкімдігі 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 991140001901   өтелінген 2017-10-13 2019-10-13 1 000.00 KZT     2019-10-13  
KZMJKY020376 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   күші жойылған 2017-10-12 2019-10-12 1 000.00 KZT     2019-10-12  
KZW1KD070715 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-12 2017-10-19 100.00 KZT     2017-10-19  
KZZJKY020372 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   күші жойылған 2017-10-12 2019-10-12 1 000.00 KZT     2019-10-12  
KZDC00001830 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-12 2018-10-12 2 000 000.00 KZT 2 000 000.00 KZT   2018-10-12  
US912796NZ81 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2017-10-12 2018-10-11 1.00 USD 1.00 USD   2018-10-11  
US912796PA13 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2017-10-12 2018-04-12 1.00 USD 1.00 USD   2018-04-12  
KZZJ00000011 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   күші жойылған 2017-10-12 2019-10-12 1 000.00 KZT     2019-10-12  
KZZJ00000029 Мем­ле­кеттік Нұр-Сұлтан қала­сы әкімдігі 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2 391040000010   өтелінген 2017-10-12 2019-10-12 1 000.00 KZT     2019-10-12  
KZW1KD280702 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-11 2017-11-08 100.00 KZT     2017-11-08  
KZW1KD070699 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-10-11 2017-10-18 100.00 KZT     2017-10-18  
KZDC00001822 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-10-11 2018-10-11 13 400 000.00 KZT 13 400 000.00 KZT   2018-10-11  
KZMJKY020368 Мем­ле­кеттік Ақтөбе об­лы­сы әкімдігі   940740000545   күші жойылған 2017-10-10 2019-10-10 1 000.00 KZT     2019-10-10