Қазақша
Сенбі, 15 Тамыз 2020 ж. 11:4439

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW1KD071929 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-14 2018-02-21 100.00 KZT     2018-02-21  
KZW1KY011948 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-14 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZ1C58090016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-14   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW100007548 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-14 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZ1C00009802 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   100440001171 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-14   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071903 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-13 2018-02-20 100.00 KZT     2018-02-20  
KZRD00000637 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ОР­ДА КРЕ­ДИТ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" 160000, ОҚО, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ДУ­ЛАТИ К-СІ, 2 040240007163 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-13   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0007172 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАР­МА-НЕ­СИЕ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340002302 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071895 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-12 2018-02-19 100.00 KZT     2018-02-19  
USP78625DD22 Ше­телдік ЗТ PET­RO­LE­OS ME­XICA­NOS     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-02-12 2028-02-12 1.00 USD 1.00 USD   2028-02-12  
KZ1C52580012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-09   5 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071879 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-09 2018-02-16 100.00 KZT     2018-02-16  
KZW1KY011880 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-09 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZW100007498 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-09 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZ1C00002229 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТА­РАЗЭ­НЕР­ГО­ОР­ТА­ЛЫҚ" 080015, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ ҚАЛА­СЫ, СЫ­ПАТАЙ БА­ТЫР КӨШЕСІ, 8 041140005608 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-09   5 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C39450016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ха­лық" Сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы" Қазақстан Ха­лық Банкінің еншілес ұйымы" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚҰРМАНҒАЗЫ К-СІ, 141, 6 ОФИС 981040001082 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071861 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-08 2018-02-15 100.00 KZT     2018-02-15  
KZLLP0000250 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ФУР­МА­НОВС­КИЙ ЭЛЕ­ВАТОР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070640001339 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-08 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ000A1CTMQ3 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ха­лық" Сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы" Қазақстан Ха­лық Банкінің еншілес ұйымы" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚҰРМАНҒАЗЫ К-СІ, 141, 6 ОФИС 981040001082 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD281858 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-07 2018-03-07 100.00 KZT     2018-03-07  
KZW1KD071846 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-07 2018-02-14 100.00 KZT     2018-02-14  
KZLLP0006315 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЕН­БЕК-1" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   000240002865 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-07 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071838 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-02-06 2018-02-13 100.00 KZT     2018-02-13  
KZW100007449 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-06 2018-02-13 100.00 KZT     2018-02-13  
KZW1KD071820 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-05 2018-02-12 100.00 KZT     2018-02-12  
KZ1C42470019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДЕН­СА­УЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ МЕ­ДИЦИ­НАЛЫҚ САҚТАН­ДЫ­РУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚ "ИН­ТЕРТИЧ" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   920440000719 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-05   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0008337 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "МЕРКІ НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540003536 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00012640 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДЕН­СА­УЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ МЕ­ДИЦИ­НАЛЫҚ САҚТАН­ДЫ­РУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚ "ИН­ТЕРТИЧ" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   920440000719 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-05   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C23550011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-02   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071812 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-02 2018-02-09 100.00 KZT     2018-02-09  
KZDC00002838 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2018-02-02 2021-02-02 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2021-02-02  
KZ1P23550117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚБҰЛАҚ" 030012, АҚТӨБЕ Қ. , СӘҢКІБАЙ БА­ТЫР Д-ЛЫ, 12 931240000052 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-02-02   500.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071804 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-02-01 2018-02-08 100.00 KZT     2018-02-08  
KZDC00002820 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-02-01 2019-02-01 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-02-01  
KZLLP0005176 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БО­ЛАШАК" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030440002065 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007693 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛ­ТЫ­НАЙ КОМ­ПА­НИ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120740017053 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007958 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БӘЙ­ТЕ­РЕК-СҚО" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050540002270 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-02-01 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD281791 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-31 2018-02-28 100.00 KZT     2018-02-28  
KZ1C34920013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071788 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-31 2018-02-07 100.00 KZT     2018-02-07  
KZ1P34920218 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0008477 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАМ­БЫЛ АГ­РО ИН­ВЕСТ" НЕ­СИ­ЕЛІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060840002530 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ000A0KDS94 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ000A0KFFC1 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БТА БАН­КI" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , СА­МАЛ Ы/А-НЫ, ЖОЛ­ДАСБЕ­КОВ К-СІ, 97 970140000241 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-31   10 000.00 KZT 0.20 KZT      
KZW1KD071770 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-30 2018-02-06 100.00 KZT     2018-02-06  
KZLLP0002298 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚОР­ДАЙ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   031240001032 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-30 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071762 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-29 2018-02-05 100.00 KZT     2018-02-05  
KZW1KD071747 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-26 2018-02-02 100.00 KZT     2018-02-02  
KZW1KM061755 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-26 2018-07-27 100.00 KZT     2018-07-27  
KZW1KD071739 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-25 2018-02-01 100.00 KZT     2018-02-01  
KZ2P0Y20F753 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЦА­СО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   991040002348 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-25   100 000.00 KZT 100 000.00 KZT      
KZLLP0008329 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­РЫБЕЛ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030640001450 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-25 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2P00005242 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЦА­СО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   991040002348 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-25   100 000.00 KZT 100 000.00 KZT      
KZW1KD281726 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-24 2018-02-21 100.00 KZT     2018-02-21  
KZW1KD071713 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-24 2018-01-31 100.00 KZT     2018-01-31  
KZ1C43380019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­КО САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   991040000284 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-24   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00007913 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­КО САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   991040000284 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-24   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071705 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-23 2018-01-30 100.00 KZT     2018-01-30  
KZ1C54500018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АСЫЛ-ИН­ВЕСТ" 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, БАЙТҰРСЫ­НОВ К-СІ, 132Б 060740003298 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-22   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071697 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-22 2018-01-29 100.00 KZT     2018-01-29  
KZDC00002804 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-22 2019-01-22 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2019-01-22  
KZDC00002812 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-22 2019-01-22 8 000 000.00 KZT 8 000 000.00 KZT   2019-01-22  
KZ1C60630015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АГ­РО­МАШ­ХОЛДИНГ KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   171240006468 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-22   10.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0002710 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БО­ЛАШАК ИН­ВЕСТ НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171140032760 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-22 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00001106 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АСЫЛ-ИН­ВЕСТ" 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, БАЙТҰРСЫ­НОВ К-СІ, 132Б 060740003298 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-22   100.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071671 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-19 2018-01-26 100.00 KZT     2018-01-26  
KZW1KY011682 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-01-19 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZW100007290 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-19 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZW1KD071663 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-18 2018-01-25 100.00 KZT     2018-01-25  
KZDC00002796 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-18 2019-01-18 11 600 000.00 KZT 11 600 000.00 KZT   2019-01-18  
KZ1C42380010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВИК­ТО­РИЯ" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930640000193 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-18   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0003437 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖОЛ БЕЛГІЛЕРІ ЗА­УЫТЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГ   060540001690 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007966 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАЛ­ТЫРКОЛЬ ТРАСТ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180140001690 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008469 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЭК­СИМТ­РЕЙД" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   110940013036 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00001858 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВИК­ТО­РИЯ" САҚТАН­ДЫ­РУ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930640000193 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-18   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD281650 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-17 2018-02-14 100.00 KZT     2018-02-14  
KZW1KD071648 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-17 2018-01-24 100.00 KZT     2018-01-24  
KZ1C42560017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КӨКШЕ-ПО­ЛИГ­РА­ФИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   910140000111 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-17   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071630 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-16 2018-01-23 100.00 KZT     2018-01-23  
KZW1KD071622 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-15 2018-01-22 100.00 KZT     2018-01-22  
KZLLP0004765 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "CHE­MICAL LO­GIS­TIC" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   100540014652 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-15 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071614 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-12 2018-01-19 100.00 KZT     2018-01-19  
KZDC00002754 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-12 2019-01-12 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-12  
KZDC00002762 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-12 2019-01-12 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-12  
KZDC00002770 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-12 2019-01-12 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-12  
KZDC00002788 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-12 2019-01-12 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-12  
KZLLP0002868 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТРАНС­СЕР­ВИСЦЕНТР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040240001160 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-12 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071606 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-11 2018-01-18 100.00 KZT     2018-01-18  
KZDC00002739 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2018-01-11 2021-01-11 2 000 000.00 KZT 2 000 000.00 KZT   2021-01-11  
KZDC00002747 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-11 2019-01-11 11 600 000.00 KZT 11 600 000.00 KZT   2019-01-11  
KZW1KD281593 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-10 2018-02-07 100.00 KZT     2018-02-07  
KZW1KD071580 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-10 2018-01-17 100.00 KZT     2018-01-17  
KZDC00002705 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2018-01-10 2019-01-10 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-10  
KZDC00002713 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-10 2019-01-10 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-10  
KZDC00002721 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-10 2019-01-10 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-10  
KZ1C50690011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC In­vest"   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-10   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0003668 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "KAS­TE­EL" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040740010871 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0005549 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЗЫ­РЯНОВС­КОЕ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030840000955 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-10 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071572 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-09 2018-01-16 100.00 KZT     2018-01-16  
KZLLP0007701 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­РЫКӨЛ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070240004537 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-09 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C37560014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071564 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-08 2018-01-15 100.00 KZT     2018-01-15  
KZ000A1CTMJ8 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-08   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071549 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-05 2018-01-12 100.00 KZT     2018-01-12  
KZW1KD911553 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-05 2018-04-06 100.00 KZT     2018-04-06  
KZDC00002697 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2018-01-05 2019-01-05 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2019-01-05  
KZ1C59180014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РА­ЗИЯ" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   120640004642 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-05   850 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZP01Y05F746 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАҢҒЫС­ТАУ ӨҢІРЛІК ЭЛЕКТ­РО­ТОРАП­ТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 130000, МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , ҚҰС ФАБ­РИ­КА А-НЫ, МЭБК АҚ ҒИМА­РАТЫ, А/Ж 250 920440000302 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-05   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0000268 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖАҢААРҚА" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340003404 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00005172 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕВ­РА­ЗИЯ" ӘМБЕ­БАП ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   120640004642 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-05   850 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004216 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МАҢҒЫС­ТАУ ӨҢІРЛІК ЭЛЕКТ­РО­ТОРАП­ТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 130000, МАҢҒЫС­ТАУ ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚТАУ Қ. , ҚҰС ФАБ­РИ­КА А-НЫ, МЭБК АҚ ҒИМА­РАТЫ, А/Ж 250 920440000302 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-01-05   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD071531 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-04 2018-01-11 100.00 KZT     2018-01-11  
KZW1KD281528 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-03 2018-01-31 100.00 KZT     2018-01-31  
KZW1KD071515 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-01-03 2018-01-10 100.00 KZT     2018-01-10  
KZ1C18210019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ДОРС­ТРОЙ­МА­ТЕРИ­АЛЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940140000305 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-01-03   50.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KM061490 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-29 2018-06-29 100.00 KZT     2018-06-29  
KZW1KY011500 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-12-29 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZDC00002689 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-29 2018-12-29 8 700 000.00 KZT 8 700 000.00 KZT   2018-12-29  
KZW100007118 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-29 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZ1C23640010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, МОС­КОВС­КАЯ К-СІ, 29/3 950440000101 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-28   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C35450010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-28   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD071473 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-28 2018-01-04 100.00 KZT     2018-01-04  
KZDC00002630 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-28 2018-12-28 6 500 000.00 KZT 6 500 000.00 KZT   2018-12-28  
KZDC00002648 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-28 2018-12-28 10 000 000.00 KZT 10 000 000.00 KZT   2018-12-28  
KZDC00002655 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-12-28 2018-12-28 2 000 000.00 KZT 2 000 000.00 KZT   2018-12-28  
KZDC00002663 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-12-28 2018-12-28 2 000 000.00 KZT 2 000 000.00 KZT   2018-12-28  
KZDC00002671 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-12-28 2018-12-28 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-12-28  
KZ1C58830015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАС­ПИЙ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012963 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-28   320.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010511 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Bank RBK" Банкі" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ 920440001102 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-28   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD281460 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-27 2018-01-24 100.00 KZT     2018-01-24  
KZW1KD071457 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-27 2018-01-03 100.00 KZT     2018-01-03  
KZDC00002614 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-27 2018-12-27 6 000 000.00 KZT 6 000 000.00 KZT   2018-12-27  
KZDC00002622 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-27 2018-12-27 7 500 000.00 KZT 7 500 000.00 KZT   2018-12-27  
KZLLP0001795 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАРА­ЖАР-2015" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   141240023244 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0002843 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЭЛЕ­ВАТОР "КРА­СИВОЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   051140002070 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0005747 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AKAN EN­GI­NE­ERING" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   140540020406 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006331 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СТЕП­НЯК" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130340003318 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007685 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "РДС-1" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   150240008517 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-27 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD081449 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-26 2018-01-03 100.00 KZT     2018-01-03  
KZLLP0006398 Мем­ле­кеттік емес ЖШС ""БО­РАЛ­ДАЙ АГ­РО-НЕ­СИЕ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ"" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170940015162 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD091430 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-25 2018-01-03 100.00 KZT     2018-01-03  
KZDC00002580 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-25 2018-12-25 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-12-25  
KZDC00002598 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-25 2018-12-25 5 900 000.00 KZT 5 900 000.00 KZT   2018-12-25  
KZDC00002606 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-25 2018-12-25 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-12-25  
KZW1KD071424 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-22 2017-12-29 100.00 KZT     2017-12-29  
KZDC00002572 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-12-22 2018-12-24 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-24  
KZW1KD071416 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-21 2017-12-28 100.00 KZT     2017-12-28  
KZDC00002564 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-21 2018-12-21 7 100 000.00 KZT 7 100 000.00 KZT   2018-12-21  
KZW1KD281403 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-20 2018-01-17 100.00 KZT     2018-01-17  
KZW1KD071390 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-20 2017-12-27 100.00 KZT     2017-12-27  
KZDC00002507 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 400 000.00 KZT 1 400 000.00 KZT   2018-12-20  
KZDC00002515 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-20  
KZDC00002523 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-20  
KZDC00002531 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-20  
KZDC00002549 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-20  
KZDC00002556 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-20 2018-12-20 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-20  
KZ2P0Y15F738 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СПЕ­ЦИ­АЛЬ­НАЯ ФИ­НАН­СО­ВАЯ КОМ­ПА­НИЯ DSFK (ДСФК)" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171140027348 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-20   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ2P00005200 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СПЕ­ЦИ­АЛЬ­НАЯ ФИ­НАН­СО­ВАЯ КОМ­ПА­НИЯ DSFK (ДСФК)" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171140027348 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-20   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW1KD071374 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-15 2017-12-22 100.00 KZT     2017-12-22  
KZW1KD911389 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-15 2018-03-16 100.00 KZT     2018-03-16  
KZDC00002465 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-15 2018-12-15 24 000 000.00 KZT 24 000 000.00 KZT   2018-12-15  
KZDC00002473 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-15 2018-12-15 24 200 000.00 KZT 24 200 000.00 KZT   2018-12-15  
KZDC00002481 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-15 2018-12-15 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-12-15  
KZDC00002499 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-15 2018-12-15 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2018-12-15  
RU000A0ZYKM5 Ше­телдік ЗТ ГО­СУДАРС­ТВЕН­НАЯ КОМ­ПА­НИЯ "РОС­СИЙ­СКИЕ АВ­ТО­МОБИЛЬ­НЫЕ ДО­РОГИ"     ЖАҚ ;
өтелінген 2017-12-15 2019-12-13 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2019-12-13  
KZW1KD071366 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-14 2017-12-21 100.00 KZT     2017-12-21  
KZDC00002382 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002390 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002408 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002416 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002424 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002432 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002440 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
KZDC00002457 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-14 2018-12-14 1 000 000.00 KZT 1 000 000.00 KZT   2018-12-14  
XS1733220898 Ше­телдік ЗТ CHI­NA CI­TIC BANK COR­PO­RATI­ON LI­MITED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2017-12-14 2020-12-14 1.00 USD 1.00 USD   2020-12-14  
XS1734574137 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2017-12-14 2020-12-14 1.00 KZT 1.00 KZT   2020-12-14  
KZW1KD281353 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-13 2018-01-10 100.00 KZT     2018-01-10  
KZW1KD071341 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-13 2017-12-20 100.00 KZT     2017-12-20  
KZDC00002374 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   ай­на­лыс­та 2017-12-13 2020-12-14 5 000 000.00 KZT 5 000 000.00 KZT   2020-12-14  
KZLLP0002306 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ "АЛ­ТЫН КО­МЕК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   031240001111 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004021 Мем­ле­кеттік емес ЖШС «ҚАР­ЖЫ­ГЕР» КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ» ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   061240002006 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD081332 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-12 2017-12-20 100.00 KZT     2017-12-20  
KZDC00002341 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Teng­ri Bank" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ А-НЫ, ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 91/2 950740000130   өтелінген 2017-12-12 2018-12-12 1 700 000.00 KZT 1 700 000.00 KZT   2018-12-12  
KZDC00002358 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-12 2018-12-12 10 000 000.00 KZT 10 000 000.00 KZT   2018-12-12  
KZDC00002366 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-12 2018-12-12 10 000 000.00 KZT 10 000 000.00 KZT   2018-12-12  
KZP01Y03F725 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КСЕЛЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІҚ ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, АЛ­МА­ТЫ Қ. , 050051, СА­МАЛ 2 ЫҚШАМ А-НЫ, 100 980540002879 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-12 2021-01-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-01-16  
KZP06Y10F513 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-12   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C0M12F715 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-12   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004182 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан Ха­лық Банкінің "Ha­lyk Fi­nan­ce" еншілес ұйымы"   041140004401 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-12   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004190 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-12   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00004208 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КСЕЛЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІҚ ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, АЛ­МА­ТЫ Қ. , 050051, СА­МАЛ 2 ЫҚШАМ А-НЫ, 100 980540002879 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-12 2021-01-16 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2021-01-16  
KZW1KD091323 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-11 2017-12-20 100.00 KZT     2017-12-20  
KZLLP0008535 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СП ГАР­ШИ­НО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030940003001 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2017-12-11 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD071309 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-08 2017-12-15 100.00 KZT     2017-12-15  
KZW1KY011310 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2017-12-08 2018-12-07 100.00 KZT     2018-12-07  
KZDC00002325 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-08 2018-12-08 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-12-08  
KZDC00002333 Мем­ле­кеттік емес ЕБ "Хо­ум Кре­дит энд Фи­нанс Банк" ак­ци­онерлік қоғамы 050059, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, ФУР­МА­НОВ К-СІ, 248 930540000147   өтелінген 2017-12-08 2018-12-08 3 000 000.00 KZT 3 000 000.00 KZT   2018-12-08  
KZRD00000629 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НҰРМҰНАЙ-PET­RO­GAZ" 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЛУ­ГАНС­КИЙ К-СІ, 21А, 9 ОФИС 010740000541 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-08   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW100006938 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2017-12-08 2018-12-07 100.00 KZT     2018-12-07  
KZ1C60200017 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГ­РАРЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ-СЫ, МЕ­ДЕУ АУДА­НЫ, АБАЙ Д-ҒЫ, 8 990240005606 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2017-12-07   1 000.00 KZT 277.80 KZT