Қазақша
Сейсенбі, 11 Тамыз 2020 ж. 18:1334

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZLLP0009061 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "Ақтөбе не­сие" не­сие серіктестігі"   080440020776 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-30   1.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KM063405 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-27 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW1KD073396 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-27 2018-08-03 100.00 KZT     2018-08-03  
KZW100009015 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-27 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW1KD073388 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-26 2018-08-02 100.00 KZT     2018-08-02  
KZW1KD073362 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-25 2018-08-01 100.00 KZT     2018-08-01  
KZW1KD283375 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-25 2018-08-22 100.00 KZT     2018-08-22  
KZW1KD073354 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-24 2018-07-31 100.00 KZT     2018-07-31  
KZW1KD073347 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-23 2018-07-30 100.00 KZT     2018-07-30  
US06051GHK85 Ше­телдік ЗТ "BANK OF AME­RICA CORP"     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-23 2024-07-23 1.00 USD 1.00 USD   2024-07-23  
KZW1KD073321 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-20 2018-07-27 100.00 KZT     2018-07-27  
KZW1KD913336 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-20 2018-10-19 100.00 KZT     2018-10-19  
KZ2P0Y15F902 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕМІР КОНТ­РАКТ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160540017320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-20 2033-08-03 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-08-03  
KZLLP0001357 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АЛА­НИЯ И К" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   140440028696 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004179 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЗУ­БОВС­КОЕ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   041240026077 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100008942 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-20 2018-10-19 100.00 KZT     2018-10-19  
KZ2P00004898 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТЕМІР КОНТ­РАКТ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160540017320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-20 2033-08-03 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-08-03  
KZW1KD073313 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-19 2018-07-26 100.00 KZT     2018-07-26  
KZLLP0007313 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­ТУРН И К ГРУПП" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060940015358 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007669 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ТА­МЫР" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   050340001453 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-19 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073297 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-18 2018-07-25 100.00 KZT     2018-07-25  
KZW1KD283300 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-18 2018-08-15 100.00 KZT     2018-08-15  
KZ1C59850012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZ1P59850118 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0002546 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "БО­ТЕС­ТА­МЫР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   171240005320 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0004195 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СА­НУР-АГ­РО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   100340019537 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-18 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1P00001549 Мем­ле­кеттік емес АҚ "KAS­PI.KZ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   081040010463 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
  2018-07-18   64 519.26 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073289 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-17 2018-07-24 100.00 KZT     2018-07-24  
KZLLP0004336 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КИ­ЯЛЫ АГ­РО-10" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020240004012 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-17 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073271 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-16 2018-07-23 100.00 KZT     2018-07-23  
GG00BGDYDZ69 Ше­телдік ЗТ FER­RO-AL­LOY RE­SO­UR­CES LI­MITED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-16   0.13 USD 277.80 KZT      
KZ1C57060010 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-16   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010271 Мем­ле­кеттік емес Банк ВТБ (Қазақстан) еншілес ұйымы 050040, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ А-НЫ, ТИ­МИРЯ­ЗЕВ К-СІ, 28 В 080940010300 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-16   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073255 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-13 2018-07-20 100.00 KZT     2018-07-20  
KZW1KY013266 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-07-13 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZLLP0006968 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ДОС­ТЫҚ КО­НАҚ ҮЙІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   941140000398 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-13 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100008876 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-13 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZW1KD073248 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-12 2018-07-19 100.00 KZT     2018-07-19  
KZ1C60760010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӘСКЕР МҰНАЙ ЭКС­ПЛО­РЭЙ­ШН" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540016445 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00001601 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӘСКЕР МҰНАЙ ЭКС­ПЛО­РЭЙ­ШН" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540016445 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073222 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-11 2018-07-18 100.00 KZT     2018-07-18  
KZW1KD283235 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-11 2018-08-08 100.00 KZT     2018-08-08  
KZP02M92F612 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZ2C00005130 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-11 2026-03-12 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-03-12  
KZW1KD073214 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-10 2018-07-17 100.00 KZT     2018-07-17  
KZW1KD073206 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-09 2018-07-16 100.00 KZT     2018-07-16  
KZW1KD073198 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-05 2018-07-12 100.00 KZT     2018-07-12  
KZ1C29770019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-05   750.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P29770115 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗ ОР­ТА­ЛЫҚ АЗИЯ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   970740000392 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-07-05   750.00 KZT 277.80 KZT      
KZMJKY020616 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   күші жойылған 2018-07-04 2020-07-04 1 000.00 KZT     2020-07-04  
KZW1KD073172 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-04 2018-07-11 100.00 KZT     2018-07-11  
KZW1KD283185 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-04 2018-08-01 100.00 KZT     2018-08-01  
KZLLP0002587 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КАЗ­ТА­ЛОВ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   060740002705 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006356 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "UTERQÜE KA­ZAKH­STAN" (УТЕР­КЕ КА­ЗАХС­ТАН) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   161140018072 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-07-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000255 Мем­ле­кеттік Қараған­ды об­лы­сы әкімдігі   171140017053   өтелінген 2018-07-04 2020-07-04 1 000.00 KZT     2020-07-04  
KZW1KD073164 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-03 2018-07-10 100.00 KZT     2018-07-10  
XS1845207536 Ше­телдік ЗТ HU­ARONG FI­NAN­CE 2017 CO LTD     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-07-03 2021-07-03 1.00 USD 1.00 USD   2021-07-03  
KZW1KD073156 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-07-02 2018-07-09 100.00 KZT     2018-07-09  
KZW1KM063140 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-06-29 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZW1KD103136 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-29 2018-07-09 100.00 KZT     2018-07-09  
KZ2C0Y20F889 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-29   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ2C0Y20F897 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-29   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW100008751 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-29 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZ2C00004349 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-29   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZ2C00004356 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚАРА­САЙ БА­ТЫР К-СІ, 98 001240001720 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-29   1.00 KZT 1.00 KZT      
KZW1KD073123 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-28 2018-07-05 100.00 KZT     2018-07-05  
KZLLP0003189 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖӘНІБЕК НЕ­СИЕ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   080540007247 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-28 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0006984 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "AG­ROSTAN FE­ED­LOT" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170140005304 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-28 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007982 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АРҚА ЗЕ­РЕНДІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   011040005490 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-28 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008428 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СЕНІМ ЖЕР" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   990540004311 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-28 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C58600012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕРТІС" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , КИ­РОВ К-СІ, 35 110640012780 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-27   1 013.82 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073107 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-27 2018-07-04 100.00 KZT     2018-07-04  
KZW1KD283110 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-27 2018-07-25 100.00 KZT     2018-07-25  
KZ1C60750011 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ШАЙСҰЛТАН ША­ЯХ­МЕ­ТОВ АТЫН­ДАҒЫ "ТІЛ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫ­МИ ПРАК­ТИ­КАЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640019057 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-27   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C60740012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ALA­GE­UM PO­WER DIST­RI­BUTI­ON" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440042460 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00370117 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МЕРКІ" АСЫЛ ТҰҚЫМ­ДЫ МАЛ ЗА­УЫТЫ" 080503, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, МЕРКІ А-НЫ, АҚЕР­МЕН АУЫЛЫ, ТӨЛЕ БИ К-СІ, 31 940440000207 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-27   7 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008184 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ALA­GE­UM PO­WER DIST­RI­BUTI­ON" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440042460 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-27   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00008341 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ШАЙСҰЛТАН ША­ЯХ­МЕ­ТОВ АТЫН­ДАҒЫ "ТІЛ-ҚАЗЫ­НА" ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫ­МИ ПРАК­ТИ­КАЛЫҚ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640019057 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-27   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00011266 Мем­ле­кеттік емес АҚ "МЕРКІ" АСЫЛ ТҰҚЫМ­ДЫ МАЛ ЗА­УЫТЫ" 080503, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, МЕРКІ А-НЫ, АҚЕР­МЕН АУЫЛЫ, ТӨЛЕ БИ К-СІ, 31 940440000207 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-27   7 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073099 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-26 2018-07-03 100.00 KZT     2018-07-03  
KZ1C58700010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТО­ВАР­НАЯ БИР­ЖА" СЕЛЬ­ХОЗП­РО­ИЗ­ВО­ДИТЕ­ЛЕЙ, НЕД­РО­ПОЛЬ­ЗО­ВАТЕ­ЛЕЙ И ГО­СУДАРС­ТВЕН­НЫХ УЧ­РЕЖДЕ­НИЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012359 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-26   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0003262 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ҚАРАТӨБЕ" АУЫЛ­ША­РУ­АШЫ­ЛЫҚ КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   121040013994 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-26 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00009950 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТО­ВАР­НАЯ БИР­ЖА" СЕЛЬ­ХОЗП­РО­ИЗ­ВО­ДИТЕ­ЛЕЙ, НЕД­РО­ПОЛЬ­ЗО­ВАТЕ­ЛЕЙ И ГО­СУДАРС­ТВЕН­НЫХ УЧ­РЕЖДЕ­НИЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140012359 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-26   100 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073081 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-25 2018-07-02 100.00 KZT     2018-07-02  
KZW1KD073073 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-22 2018-06-29 100.00 KZT     2018-06-29  
KZLLP0002348 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "РАСС­ВЕТ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   040340003408 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-22 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD073065 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-21 2018-06-28 100.00 KZT     2018-06-28  
KZ1C60730013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DIST­RES­SED AS­SETS FUND" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170540016552 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00010982 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DIST­RES­SED AS­SETS FUND" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   170540016552 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-21   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073040 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-20 2018-06-27 100.00 KZT     2018-06-27  
KZW1KD283052 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-20 2018-07-18 100.00 KZT     2018-07-18  
KZ1C54620014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FINC­RAFT RE­SO­UR­CES" 050008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, МҰҚАНОВ К-СІ, 241 060840005025 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-19   1.88 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD073032 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-19 2018-06-26 100.00 KZT     2018-06-26  
KZW1KD073024 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-18 2018-06-25 100.00 KZT     2018-06-25  
KZ2C0Y15F871 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-18   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005304 Мем­ле­кеттік емес АҚ АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "BA­ITE­REK VEN­TU­RE FUND"   140740011216 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-18   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD913013 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-15 2018-09-14 100.00 KZT     2018-09-14  
KZW1KD073008 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-15 2018-06-22 100.00 KZT     2018-06-22  
KZW1KD072992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-14 2018-06-21 100.00 KZT     2018-06-21  
KZ1C60720014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-14   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0004963 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ИСА­ТАЙ НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   070740009090 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-14 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00004597 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-14   10 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-13 2018-06-20 100.00 KZT     2018-06-20  
KZW1KD282989 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-13 2018-07-11 100.00 KZT     2018-07-11  
KZ1C46020018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НАР­ХОЗ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050035, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖАН­ДО­СОВ К-СІ, 55 010740002528 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072968 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-12 2018-06-19 100.00 KZT     2018-06-19  
KZ2C0M12F855 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-12   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ1C48840017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖО­ЛА­УШЫ­ЛАР ТА­СЫМА­ЛЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   020540000922 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2P0Y15F860 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "IN­DUST­RI­AL PRO­DUC­TI­ON SER­VI­CE" (ИН­ДАСТ­РИ­АЛ ПРО­ДАКШН СЕР­ВИС) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120140015233 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-12 2033-06-26 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-06-26  
KZ1C00007533 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НАР­ХОЗ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050035, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ЖАН­ДО­СОВ К-СІ, 55 010740002528 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00007541 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖО­ЛА­УШЫ­ЛАР ТА­СЫМА­ЛЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   020540000922 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-12   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004331 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Банк ЦентрКре­дит" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 98 980640000093 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-06-12   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2P00005150 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "IN­DUST­RI­AL PRO­DUC­TI­ON SER­VI­CE" (ИН­ДАСТ­РИ­АЛ ПРО­ДАКШН СЕР­ВИС) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120140015233 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-12 2033-06-26 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2033-06-26  
US23636BAR06 Ше­телдік ЗТ DANS­KE BANK A/S     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-06-12 2023-09-12 1.00 USD 1.00 USD   2023-09-12  
KZW1KD072950 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-11 2018-06-18 100.00 KZT     2018-06-18  
KZW1KD072935 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-08 2018-06-15 100.00 KZT     2018-06-15  
KZW1KY012946 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-06-08 2019-06-07 100.00 KZT     2019-06-07  
KZ1C60700016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭС­ТАУ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440016362 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-08   7 215 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0004153 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "НУР-ЭКС­ПОРТ НС" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   120140020249 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-08 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW100008553 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-08 2019-06-07 100.00 KZT     2019-06-07  
KZ1C00002864 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЭС­ТАУ" ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180440016362 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-08   7 215 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072927 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-07 2018-06-14 100.00 KZT     2018-06-14  
KZW1KD072901 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-06 2018-06-13 100.00 KZT     2018-06-13  
KZW1KD282914 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-06 2018-07-04 100.00 KZT     2018-07-04  
KZ1C60710015 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ЖА­СЫЛ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР ЖӘНЕ ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖО­БАЛАР ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540038892 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-06   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZP01Y10F837 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-06   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZLLP0003999 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КЫ­ЗЫЛ­ЖАР МТС АГ­РО" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160240033074 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-06 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00012541 Мем­ле­кеттік емес БАҚ "ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ЖА­СЫЛ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР ЖӘНЕ ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ ЖО­БАЛАР ОР­ТА­ЛЫҒЫ" КОМ­МЕРЦИ­ЯЛЫҚ ЕМЕС АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180540038892 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-06   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2C00004323 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-06   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD072893 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-05 2018-06-12 100.00 KZT     2018-06-12  
KZP01Y02F826 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "FI­NAN­CE IN­VEST­MENT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180340018901 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-06-05 2020-06-05 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2020-06-05  
KZLLP0002355 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "OYS­HO KA­ZAKH­STAN" (ОЙ­ШО ҚАЗАҚСТАН) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130740000158 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0008352 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ZA­RA HO­ME KA­ZAKH­STAN" (ЗА­РА ХО­УМ ҚАЗАҚСТАН) ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   130740000269 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-05 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ2P00005218 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АР­НАЙЫ ҚАР­ЖЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ "FI­NAN­CE IN­VEST­MENT GRO­UP" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   180340018901 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2018-06-05 2020-06-05 100 000.00 KZT 100 000.00 KZT   2020-06-05  
KZW1KD072885 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-04 2018-06-11 100.00 KZT     2018-06-11  
KZLLP0004948 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЖӘРДЕМ" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   020840001347 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-06-04 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD072877 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-06-01 2018-06-08 100.00 KZT     2018-06-08  
KZW1KD072869 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-31 2018-06-07 100.00 KZT     2018-06-07  
KZW1KD072844 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-30 2018-06-06 100.00 KZT     2018-06-06  
KZW1KD282856 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-30 2018-06-27 100.00 KZT     2018-06-27  
KZW1KD072836 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-29 2018-06-05 100.00 KZT     2018-06-05  
KZ1C58720018 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­ЦЕПТ" ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР­ЛЫҚ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140013466 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C60690019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "FIRST HE­ART­LAND CA­PITAL"   180440028435 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ1C00011030 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АК­ЦЕПТ" ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ӘМБЕ­БАП ТА­УАР­ЛЫҚ БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   111140013466 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-29   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072828 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-28 2018-06-04 100.00 KZT     2018-06-04  
KZW1KD072802 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-25 2018-06-01 100.00 KZT     2018-06-01  
KZW1KM062811 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-05-25 2018-11-23 100.00 KZT     2018-11-23  
KZ1C59980017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-25   2 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2P0Y05F812 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ВЕСТ­НИК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   990540002612 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-25 2023-05-27 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2023-05-27  
KZW100008421 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-25 2018-11-23 100.00 KZT     2018-11-23  
KZ1C00011618 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НАГАЗ КМГ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   101140017122 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-25   2 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZ2P00004856 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ВЕСТ­НИК" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   990540002612 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-25 2023-05-27 5 000.00 KZT 5 000.00 KZT   2023-05-27  
RU000A0ZZ117 Ше­телдік "СБЕР­БАНК РОС­СИИ" 117997, МОСК­ВА Қ. , ВА­ВИЛОВ К-СІ, 19-ҮЙ   ЖАҚ ;
ай­на­лыс­та 2018-05-25 2023-05-19 1 000.00 RUB 1 000.00 RUB   2023-05-19  
KZW1KD072794 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-24 2018-05-31 100.00 KZT     2018-05-31  
KZ1C60330012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СА­РЫ­АРҚА" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   160340025156 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-24   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0000730 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІК "АГ­РО­КАПИ­ТАЛ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   170240015098 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-24 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZLLP0007974 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ИН­ДЕР-АКО" НЕ­СИЕ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   160340015931 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-24 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZ1C00004571 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СА­РЫ­АРҚА" АР­НАЙЫ ЭКО­НОМИ­КАЛЫҚ АЙ­МАҒЫНЫҢ БАСҚАРУ­ШЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   160340025156 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-24   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072778 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-23 2018-05-30 100.00 KZT     2018-05-30  
KZW1KD282781 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-23 2018-06-20 100.00 KZT     2018-06-20  
KZP02Y07F484 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОМ­ПА­НИЯ "ФА­ЭТОН"   020140003328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-23 2025-07-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-07-24  
KZ2P00004286 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КОМ­ПА­НИЯ "ФА­ЭТОН"   020140003328 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-23 2025-07-24 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2025-07-24  
KZW1KD072760 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-22 2018-05-29 100.00 KZT     2018-05-29  
KZW1KD072752 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-21 2018-05-28 100.00 KZT     2018-05-28  
KZLLP0004005 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ПГС-НЕД­РА" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   131140027688 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-21 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZW1KD912742 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-18 2018-08-17 100.00 KZT     2018-08-17  
KZW1KD072737 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-18 2018-05-25 100.00 KZT     2018-05-25  
US404280BQ12 Ше­телдік ЗТ HSBC HOL­DINGS PLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-05-18 2021-05-18 1.00 USD 1.00 USD   2021-05-18  
KZW1KD072729 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-17 2018-05-24 100.00 KZT     2018-05-24  
KZMJKY020608 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   күші жойылған 2018-05-16 2020-05-16 1 000.00 KZT     2020-05-16  
KZW1KD072703 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-16 2018-05-23 100.00 KZT     2018-05-23  
KZW1KD282716 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-16 2018-06-13 100.00 KZT     2018-06-13  
KZMJ00000305 Мем­ле­кеттік Қызы­лор­да об­лы­сы әкімдігі 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 050140002741   өтелінген 2018-05-16 2020-05-16 1 000.00 KZT     2020-05-16  
KZW1KD072695 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-15 2018-05-22 100.00 KZT     2018-05-22  
XS1810003332 Ше­телдік ЗТ ICB­CIL FI­NAN­CE CO. LI­MITED     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-05-15 2021-05-15 1.00 USD 1.00 USD   2021-05-15  
KZW1KD072687 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-14 2018-05-21 100.00 KZT     2018-05-21  
KZMJKY020582 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   күші жойылған 2018-05-11 2020-05-11 1 000.00 KZT     2020-05-11  
KZW1KD072661 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-11 2018-05-18 100.00 KZT     2018-05-18  
KZW1KY012672 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   күші жойылған 2018-05-11 2019-05-10 100.00 KZT     2019-05-10  
KZ1C60550015 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   161140011697 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-11   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZLLP0004955 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "КА­ТОНҚАРАҒАЙ" КРЕ­ДИТТІК СЕРІКТЕСТІГІ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   030140001600 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-11 4400-01-01 1.00 KZT 277.80 KZT   4400-01-01  
KZMJ00000354 Мем­ле­кеттік Ба­тыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі   050240000302   өтелінген 2018-05-11 2020-05-11 1 000.00 KZT     2020-05-11  
KZW100008280 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-11 2019-05-10 100.00 KZT     2019-05-10  
KZ1C00002120 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ТА­УАР БИР­ЖА­СЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   161140011697 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-05-11   1 000.00 KZT 277.80 KZT      
KZKDKY130067 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   күші жойылған 2018-05-10 2031-05-10 1 000.00 KZT     2031-05-10  
KZMJKY020590 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   күші жойылған 2018-05-10 2020-05-10 1 000.00 KZT     2020-05-10  
KZW1KD072653 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-10 2018-05-17 100.00 KZT     2018-05-17  
KZKD00000964 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   ай­на­лыс­та 2018-05-10 2031-05-10 1 000.00 KZT     2031-05-10  
KZMJ00000263 Мем­ле­кеттік Маңғыс­тау об­лы­сы әкімдігі 466200, АТЫ­РАУ Қ. , 14 ЫҚШАМ А-НЫ, 1 900340000028   өтелінген 2018-05-10 2020-05-10 1 000.00 KZT     2020-05-10  
KZMJKY020574 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   күші жойылған 2018-05-05 2020-05-05 1 000.00 KZT     2020-05-05  
KZW1KD092644 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-05 2018-05-14 100.00 KZT     2018-05-14  
KZ1C60680010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "NU­RAI IN­VEST GRO­UP (НУ­РАЙ ИН­ВЕСТ ГРУПП)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180240020531 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-05   3 301.39 KZT 277.80 KZT      
KZ1P60680116 Мем­ле­кеттік емес АҚ "NU­RAI IN­VEST GRO­UP (НУ­РАЙ ИН­ВЕСТ ГРУПП)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180240020531 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-05   3 301.39 KZT 277.80 KZT      
KZMJ00000040 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   өтелінген 2018-05-05 2020-05-05 1 000.00 KZT     2020-05-05  
KZ1C00002476 Мем­ле­кеттік емес АҚ "NU­RAI IN­VEST GRO­UP (НУ­РАЙ ИН­ВЕСТ ГРУПП)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180240020531 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-05   3 301.39 KZT 277.80 KZT      
KZ1P00001770 Мем­ле­кеттік емес АҚ "NU­RAI IN­VEST GRO­UP (НУ­РАЙ ИН­ВЕСТ ГРУПП)" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180240020531 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-05-05   3 301.39 KZT 277.80 KZT      
KZW1KD072638 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-04 2018-05-11 100.00 KZT     2018-05-11  
XS1814831563 Ше­телдік АҚ "Қазақстан­ның Да­му Банқі" 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-05-04 2023-05-04 1.00 KZT 1.00 KZT   2023-05-04  
USU2339CDF24 Ше­телдік ЗТ DA­IM­LER FI­NAN­CE NORTH AME­RICA LLC     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-05-04 2021-05-04 1.00 USD 1.00 USD   2021-05-04  
KZW1KD072620 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2018-05-03 2018-05-10 100.00 KZT     2018-05-10