Қазақша
Сенбі, 28 Қаңтар 2023 ж. 09:2537
Нормативтік база
Қағидалар жинағы
Тіркеу және депозитарлық қызмет

Қолданыстағы редакция

Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы (жалпы бөлім) (914,3 KB)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ тіркеу және депозитарлық қызметтерді жүзеге асырған кезде пайдаланатын операциялық құжаттар нысандары (1,25 MB)

Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений, вводимые в действие с 01 января 2019 годаҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қатысуымен ерекше мәмілелерді тіркеген кезде пайдаланылатын бұйрықтар нысандары (44 KB)

Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений, вводимые в действие с 01 января 2019 года"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде депонент клиентіне берілетін есептік құжаттар тізбесі (36 KB)

Правила осуществления депозитарной деятельностиДепозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы (2.40 MB)

Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательствМемлекеттік қазынашылық міндеттемелерге қызмет көрсету және өтеу қағидасы (465 KB)

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу