31.05.22
10:47

ХҰ Еуразиялық Даму Банкінің облигациялары өтелді

2022 жылғы 27 мамырда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті ХҰ Еуразиялық даму банкі болып табылатын KZ2D00008133 атауындағы облигациялар өтелді.