11.04.22
14:23

Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің 2022 жылғы 8 сәуірде өткен сырттай дауыс беру нәтижелері

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) 2022 жылғы 8 сәуірде Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі өткізілгенін хабарлайды, олардың нәтижелері бойынша мынадай шешімдер қабылданды.

"Материалдық, қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету саясатына № 8 өзгеріс пен толықтыру туралы" мәселе бойынша:

"1. Материалдық, қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету саясатына № 8 өзгеріс пен толықтыру ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Материалдық, қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету саясатына № 8 өзгеріс пен толықтыру бекітілген күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен бастап қолданысқа енгізілсін".

"Орталық депозитарийдің 2017–2021 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылғы орындалуы туралы есеп туралы" мәселе бойынша:

Орталық депозитарийдің 2017–2021 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылғы орындалуы туралы есеп бекітілсін.