27.12.21
09:50

"Golden Compass Capital" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2021 жылғы 27 желтоқсанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Golden Compass Capital" АҚ болып табылатын KZ2C00001956 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.