24.12.21
15:14

"Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ облигациялары өтелді

2021 жылғы 24 желтоқсанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ болып табылатын KZ2C00007177 атауындағы облигациялар өтелді.