21.09.21
11:44

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ облигацияларының күші жойылды

2021 жылғы 21 қыркүйекте Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ болып табылатын KZ2C00005783, KZ2C00004398 және KZ2C00006146 атауларымен облигациялардың күші жойылды.