30.03.21
17:18

"Астана-Контракт" АҚ акциялары шығарылымының күшін жою

2021 жылғы 30 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Астана-Контракт" АҚ болып табылатын KZ1C00008960 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.