30.10.20
18:43

"ХИКМА СНГ" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 30 қазанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ХИКМА СНГ" АҚ болып табылатын KZ1C00003607 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.