08.09.20
11:40

Жаңартылған "Депонент" АЖО орналастырылды

[Клиенттік БҚ] бөлімінің ["Депонент" АЖО] [Импорт-экспорт] шағын бөлімінде жаңартылған "Импорт-экспорт" АЖО-ның 6.0.0.1. нұсқасы орналастырылды.