22.07.20
10:31

"RG BRANDS" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 22 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "RG BRANDS" АҚ болып табылатын KZ2C00002129 атауындағы облигациялар шығарылымының өтелгені тіркелді.