13.07.20
18:39

2020 жылғы 9 шілдеде өткізілген Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру нәтижелері

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) 2020 жылғы 9 шілдеде Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруінің өткізілгенін хабарлайды, оның нәтижелері бойынша мынадай шешімдер қабылданды.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 2 толықтырулар туралы" мәселе бойынша:

"1. "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 2 толықтырулар ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 2 толықтырулар қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 3 өзгеріс туралы" мәселе бойынша:

"1. "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 3 өзгеріс ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіріспеге № 3 өзгеріс қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 20 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына (жалпы бөлім) № 2 өзгерістер туралы" мәселе бойынша:

"1. Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына (жалпы бөлім) № 2 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген "Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына (жалпы бөлім) № 2 өзгерістер қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына № 28 өзгерістер туралы" мәселе бойынша:

"1. Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына № 28 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына № 28 өзгерістер қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Тізілімдер жүйесін жүргізу қағидасына № 2 өзгерістер туралы" мәселе бойынша:

"1. Тізілімдер жүйесін жүргізу қағидасына № 2 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Тізілімдер жүйесін жүргізу қағидасына № 2 өзгерістер қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына № 3 өзгерістер туралы" мәселе бойынша:

"1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына № 3 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына № 3 өзгерістер қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасына № 2 толықтыру мен өзгеріс туралы" мәселе бойынша:

"1. Төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасына № 2 толықтыру мен өзгеріс ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасына № 2 толықтыру мен өзгеріс қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Сәйкестендіру нөмірін беру қағидасына № 3 өзгерістер туралы" мәселе бойынша:

"1. Сәйкестендіру нөмірін беру қағидасына № 3 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Сәйкестендіру нөмірін беру қағидасына № 3 өзгерістер қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".

"Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына № 1 өзгеріс туралы" мәселе бойынша:

"1. Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына № 1 өзгеріс ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына № 1 өзгеріс қолданысқа оларды бекіткен күннен бастап 25 күнтізбелік күн аяқталғанда енгізілсін. ".