08.07.20
16:43

"Фридом Финанс" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 8 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Фридом Финанс" АҚ болып табылатын KZ2C00003945 атауымен облигациялар шығарылымын өтеу тіркелді.