02.07.20
17:09

"TRUST" Арнайы қаржы компаниясы" ЖШС облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 2 шілдеде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "TRUST" Арнайы қаржы компаниясы" ЖШС болып табылатын KZ2P00006372 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша аталған облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.