01.06.20
15:45

"QS Holding" ЖШС облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 1 маусымда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "QS Holding" ЖШС болып табылатын KZ2P00006315 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге байланысты тоқтатылды.