01.06.20
10:03

"АТФБанк" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 1 маусымда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "АТФБанк" АҚ болып табылатын KZ2C00003135 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.