28.05.20
17:38

Жаңартылған "Депонент" АЖО орналастырылды

[Клиенттік БҚ] бөлімінің ["Депонент" АЖО][Импорт-экспорт] шағын бөлімінде жаңартылған "Импорт-экспорт" АЖО орналастырылды, нұсқа 6.0.0.1.