28.05.20
16:17

Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізілген жоқ деп тану туралы хабарлама

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) кворумның болмауына байланысты 2020 жылғы 28 мамырда өткізуге белгіленген Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілген жоқ деп танылғандығы туралы хабарлайды.