26.05.20
13:00

Операциялық құжаттарды қабылдау және беру регламенті туралы

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2020 жылғы 25 мамырдағы "Ақша-кредит саясатын іске асыру шеңберінде операцияларды жүргізудің әдеттегі режимін қалпына келтіру туралы" ақпараттық хабарламасына сәйкес 2020 жылғы 25 мамырдан бастап уақытша Операциялық құжаттарды қабылдау және беру регламентінің қолданылуы тоқтатылады және Орталық депозитарий Басқармасының шешімімен бекітілген (2020 жылғы 5 қаңтардағы отырыстың № 1 хаттамасы) Операциялық құжаттарды қабылдау және беру регламентінің қолданылуы жаңартылады.

Операциялық құжаттарды қабылдау және беру регламентінің қолданылуын жаңарту карантиндік шараларды сақтай отырып жүзеге асырылады.