22.05.20
11:36

"ERG SERVICE" (И-АР-ДЖИ СЕРВИС) АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 22 мамырда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ERG SERVICE" (И-АР-ДЖИ СЕРВИС) АҚ болып табылатын KZ1C00003078 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.