05.05.20
17:19

"First Qazaq Invest" ЖШС облигацияларын талап құқығына ауыстыру

2020 жылғы 4 мамырда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде облигацияларды айналысқа жіберу мерзімінің аяқталуына және эмитенттің ол бойынша міндеттемені орындамауына байланысты тіркелген тұлғалар шотындағы "First Qazaq Invest" ЖШС (ISIN KZ2P00004260) облигацияларын талап құқығына ауыстыру туралы операция тіркелді. Аталған талап құқығына KZRD00000652 сәйкестендіру нөмірі берілді.