04.05.20
12:23

"Алматы қаржы орталығы" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 4 мамырда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Алматы қаржы орталығы" АҚ болып табылатын KZ1C00007137 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.