29.04.20
14:15

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2020 жылғы 29 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті VANGUARD S&P 500 ETF болып табылатын US9229083632 атауымен пайлар қосылды.