29.04.20
12:41

"АТФБанк" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 29 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "АТФБанк" АҚ болып табылатын KZ2C00004059 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысында қабылданған шешімге байланысты тоқтатылды.