27.04.20
11:10

"Банк ЦентрКредит" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 27 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Банк ЦентрКредит" АҚ болып табылатын KZ2C00004083 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.