22.04.20
10:19

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2020 жылғы 22 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті Белгород облысының Үкіметі болып табылатын RU000A0JU286 атауымен Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шығарылған облигациялар қосылды.