21.04.20
12:03

Қаржы құралдарының анықтамалығына атаулар қосылды

2020 жылғы 21 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ЖАҚ болып табылатын RU000A0JR209, RU000A0JR1Y7 және RU000A0JR217 атауларымен Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шығарылған облигациялар қосылды.