21.04.20
11:51

"ВЕРНЫЙ КАПИТАЛ" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 21 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ВЕРНЫЙ КАПИТАЛ" АҚ болып табылатын KZ1C00010826 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.