15.04.20
12:04

"ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 15 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АҚ болып табылатын KZ2C00001741 атауымен облигациялар шығарылымын өтеу тіркелді.