14.04.20
11:48

"АБЫЛАЙХАН ГРУПП" ЖАҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 14 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "АБЫЛАЙХАН ГРУПП" ЖАҚ болып табылатын KZ1C00003961 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.