10.04.20
10:46

"Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 10 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ болып табылатын KZ2C00005833 атауымен облигациялар шығарылымының өтелгені тіркелді.