06.04.20
11:32

"First Heartland Jýsan Bank" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 6 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "First Heartland Jýsan Bank" АҚ болып табылатын KZ2C00005007 атауымен облигациялар шығарылымының өтелгені тіркелді.