01.04.20
12:45

"КАЗКОНТЕНТ" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 1 сәуірде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "КАЗКОНТЕНТ" АҚ болып табылатын KZ1C00011212 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.