18.03.20
12:59

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2020 жылғы 18 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті "Сбербанк России" ЖАҚ болып табылатын RU0009029557 атауымен Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шығарылған акциялар қосылды.