16.03.20
17:45

"Chugoku Electric Power Co., Inc, The" ЗТ халықаралық облигацияларының шығарылымы өтелді

2020 жылғы 16 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Chugoku Electric Power Co., Inc, The" ЗТ болып табылатын XS1569934414 атауындағы халықаралық облигациялар шығарылымының өтелгені тіркелді.