05.03.20
17:09

2020 жылғы ақпан айында жасалған мәмілелер туралы мәліметтер орналастырылды

[Статистика] бөлімінің [Мәмілелер туралы мәліметтер] шағын бөлімінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде 2020 жылғы ақпан айында тіркелген мәмілелер туралы мәліметтер орыс тілінде орналастырылды.