04.03.20
16:12

"Golden Compass Jambyl" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 4 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Golden Compass Jambyl" АҚ болып табылатын KZ2P00005366 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісінің шартын өзгерту мәселесі бойынша аталған облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.