02.03.20
16:55

"КАЗИНФОРМТЕЛЕКОМ" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 2 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "КАЗИНФОРМТЕЛЕКОМ" АҚ болып табылатын KZ1C00008853 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.