21.02.20
15:01

"Prosus N.V." (Formerly known as Myriad International Holdings B.V.) ЗТ халықаралық облигациялар шығарылымы мерзімінен бұрын өтелді

2020 жылғы 21 ақпанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Prosus N.V. " (Formerly known as Myriad International Holdings B.V.) ЗТ болып табылатын USN5946FAB33 атауындағы халықаралық облигациялар шығарылымының мерзімінен бұрын өтелгені тіркелді.