23.01.20
09:55

"Қазагроөнім" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 23 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Қазагроөнім" АҚ болып табылатын KZ1C00007608 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.