14.01.20
16:27

Орталық депозитарий өзінің тарифтері мен алымдарын төлеуге төлемдер қабылдайтын шетелдік валюталар тізбесін анықтады

Отырысы 2020 жылғы 10 қаңтарда өткізілген "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) Басқармасының шешімімен Орталық депозитарий өзінің тарифтері мен алымдарын төлеуге төлемдер қабылдайтын шетелдік валюталар тізбесін анықтады.

Орталық депозитарий өзінің тарифтері мен алымдарын төлеуге төлемдер қабылдайтын шетелдік валюталар тізбесі Орталық депозитарийдің интернет-сайтында [Клиенттерге] бөлімінің [Жалпы материалдар] шағын бөлімінде /download/general_docs/Currency%20list/currency_list.pdf. мекенжайы бойынша жарияланған.