14.01.20
11:15

"ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 14 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ" АҚ болып табылатын KZ1P00001895 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.