06.01.20
14:34

2019 жылғы желтоқсан айында жасалған мәмілелер туралы мәліметтер орналастырылды

[Статистика] бөлімінің [Мәмілелер туралы мәліметтер] шағын бөлімінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде 2019 жылғы желтоқсан айында тіркелген мәмілелер туралы мәліметтер орыс тілінде орналастырылды.