31.12.19
10:33

"Еуразиялық Банк" АҚ облигацияларының шығарылымы өтелді

2019 жылғы 31 желтоқсанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Еуразиялық Банк" АҚ болып табылатын KZ2C00001915 атауындағы облигациялар шығарылымының өтелгені тіркелді.