25.12.19
17:34

"Казаэросервис" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 25 желтоқсанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Казаэросервис" АҚ болып табылатын KZ1C00003540 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.