02.10.19
14:24

2019 жылғы қыркүйек айында жасалған мәмілелер туралы мәліметтер орналастырылды

[Статистика] бөлімінің [Мәмілелер туралы мәліметтер] шағын бөлімінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде 2019 жылғы қыркүйек айында тіркелген мәмілелер туралы мәліметтер орыс тілінде орналастырылды.