02.10.19
14:24

"Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу жаңартылды

2019 жылғы 2 қазанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ болып табылатын KZ2C00003432 атауымен облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу жаңартылды.