24.09.19
14:37

"Alfa Properties" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 24 қыркүйекте Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Alfa Properties" АҚ болып табылатын KZ1C00004985 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.